فرمول روان کننده، فوق روان کننده و ابر روان کننده بتن

با خرید این پک، میتوانید 36 فرمول روان کننده بتن، بر 4 پایه‌ی کربوکسیلات، نفتالین، لیگنو و ملامین را در 3 رده کیفی مختلف، دانلود و مشاهده کنید.

روان کننده بتن ماده‌ای است که برای افزایش مقاومت بتن و جلوگیری از مصرف زیاد آب یا سیمان استفاده می‌شود. در فرمول روان کننده بتن مواد شیمیایی متفاوتی مانند نفتالین فرمالدهید، ملامین، کربوکسیلات و… استفاده می‌شوند. این مواد دارای خواص شیمیایی متعددی هستند که بر روی میزان گیرش بتن نیز اثر می‌گذارند. برای رسیدن به فرمولاسیون مناسب روان کننده تحقیقات متعددی انجام گرفته است و درنهایت استانداردهای مشخص‌شده که بر اساس آن‌ها مواد باهم ترکیب و روان کننده‌ها تولید می‌شوند. در این پکیج، انواع این فرمول ها را ارائه کرده ایم.

20,375,000 تومان

فرمول روان کننده، فوق روان کننده و ابر روان کننده بتن

با خرید این پک، میتوانید 36 فرمول روان کننده بتن، بر 4 پایه‌ی کربوکسیلات، نفتالین، لیگنو و ملامین را در 3 رده کیفی مختلف، دانلود و مشاهده کنید.

روان کننده بتن ماده‌ای است که برای افزایش مقاومت بتن و جلوگیری از مصرف زیاد آب یا سیمان استفاده می‌شود. در فرمول روان کننده بتن مواد شیمیایی متفاوتی مانند نفتالین فرمالدهید، ملامین، کربوکسیلات و… استفاده می‌شوند. این مواد دارای خواص شیمیایی متعددی هستند که بر روی میزان گیرش بتن نیز اثر می‌گذارند. برای رسیدن به فرمولاسیون مناسب روان کننده تحقیقات متعددی انجام گرفته است و درنهایت استانداردهای مشخص‌شده که بر اساس آن‌ها مواد باهم ترکیب و روان کننده‌ها تولید می‌شوند. در این پکیج، انواع این فرمول ها را ارائه کرده ایم.

20,375,000 تومان

نیاز به مشاوره دارید؟
با ما تماس بگیرید
0990-947-0914

بتن یکی از پرکاربردترین مصالح ساختمانی است که به‌منظور استحکام ساختمان استفاده می‌شود. روان کننده بتن یکی از مهم‌ترین مواد افزودنی بتن است که باعث بهبود قابلیت‌ها و افزایش کارایی بتن می‌شود. فرمول روان کننده بتن به‌گونه‌ای طراحی شده است که بدون نیاز به تغییر نسبت آب و سیمان باعث بهبود کارایی بتن می‌شود و به همین دلیل منجر به صرفه‌جویی در مصرف سیمان خواهد شد. توجه داشته باشید که فرمولاسیون روان کننده‌ها خاص است و به همین دلیل باید مقدار مناسب برای استحکام بتن را مشخص کرد. به دلیل اهمیت فرمولاسیون این مواد و کیفیت آن‌ها، در این مطلب در خصوص فرمول روان کننده بتن، فرمول فوق روان کننده بتن و فرمول ابر روان کننده بتن صحبت خواهیم کرد.

فرمول روان کننده، فوق روان کننده و ابر روان کننده بتن

با خرید این محصول فرمول روان کننده بتن، در قالب 36 فایل PDF قابل دانلود در اختیارتان قرار میگیرد.

روان کننده های بتن یکی از پرکاربرد ترین مواد افزودنی بتن می باشند. با توجه به امکان تولید و بسته بندی این مواد در کارگاه های کوچک، فرمولاسیون این مواد تولید کننده های مختلفی را به خود جلب میکند.

فرمول های ارائه شده در این پکیج بر 4 پایه شیمیایی قرار دارد.

 1. کربوکسیلات
 2. نفتالین
 3. لیگنو
 4. ملامین

فرمول روان کننده

عنوان فرمول ها:

ابر روان کننده پایه کربوکسیلاتی:

1 – ابر روان کننده پایه پلی کربوکسیلات (نرمال)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(با کیفیت بالا)

2 – ابر روان کننده پایه پلی کربوکسیلات (نرمال)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(با کیفیت)

3 – ابر روان کننده پایه پلی کربوکسیلات (نرمال)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(اقتصادی)

4 – ابر روان کننده پایه پلی کربوکسیلات (دیرگیر)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(با کیفیت بالا)

5 – ابر روان کننده پایه پلی کربوکسیلات (دیرگیر)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(با کیفیت)

6 – ابر روان کننده پایه پلی کربوکسیلات (دیرگیر)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(اقتصادی)

7 – ابر روان کننده پایه پلی کربوکسیلات (زودگیر)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(با کیفیت بالا)

8 – ابر روان کننده پایه پلی کربوکسیلات (زودگیر)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(با کیفیت)

9 – ابر روان کننده پایه پلی کربوکسیلات (زودگیر)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(اقتصادی)

فوق روان کننده پایه نفتالین:

10 – فوق روان کننده پایه نفتالین (نرمال)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(با کیفیت بالا)

11 – فوق روان کننده پایه نفتالین (نرمال)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(با کیفیت)

12 – فوق روان کننده پایه نفتالین (نرمال)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(اقتصادی)

13 – فوق روان کننده پایه نفتالین (دیرگیر)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(با کیفیت بالا)

14 – فوق روان کننده پایه نفتالین (دیرگیر)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(با کیفیت)

15 – فوق روان کننده پایه نفتالین (دیرگیر)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(اقتصادی)

16 – فوق روان کننده پایه نفتالین (زودگیر)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(با کیفیت بالا)

17 – فوق روان کننده پایه نفتالین (زودگیر)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(با کیفیت)

18 – فوق روان کننده پایه نفتالین (زودگیر)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(اقتصادی)

روان کننده پایه لیگنو:

19 – روان کننده پایه لیگنو (نرمال)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(با کیفیت بالا)

20 – روان کننده پایه لیگنو (نرمال)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(با کیفیت)

21 – روان کننده پایه لیگنو (نرمال)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(اقتصادی)

22 – روان کننده پایه لیگنو (دیرگیر)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(با کیفیت بالا)

23 – روان کننده پایه لیگنو (دیرگیر)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(با کیفیت)

24 – روان کننده پایه لیگنو (دیرگیر)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(اقتصادی)

25 – روان کننده پایه لیگنو (زودگیر)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(با کیفیت بالا)

26 – روان کننده پایه لیگنو (زودگیر)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(با کیفیت)

27 – روان کننده پایه لیگنو (زودگیر)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(اقتصادی)

فوق روان کننده پایه ملامین:

28 – فوق روان کننده پایه ملامین (نرمال)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(با کیفیت بالا)

29 – فوق روان کننده پایه ملامین (نرمال)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(با کیفیت)

30 – فوق روان کننده پایه ملامین (نرمال)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(اقتصادی)

31 – فوق روان کننده پایه ملامین (دیرگیر)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(با کیفیت بالا)

32 – فوق روان کننده پایه ملامین (دیرگیر)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(با کیفیت)

33 – فوق روان کننده پایه ملامین (دیرگیر)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(اقتصادی)

34 – فوق روان کننده پایه ملامین (زودگیر)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(با کیفیت بالا)

35 – فوق روان کننده پایه ملامین (زودگیر)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(با کیفیت)

36 – فوق روان کننده پایه ملامین (زودگیر)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(اقتصادی)

برای مشاهده فرمول زودگیر شاتکریت اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده فرمول ژل میکروسیلیس اینجا را کلیک کنید.

جهت دریافت پاسخ هرگونه سوال و توضیحات در مورد فرمول انواع چسب بتن تماس بگیرید.

 

برای خرید روان کننده‌ی بتن، فوق روان کننده‌ی بتن و ابر روان کننده‌ی بتن روی لینک‌ها کلیک کنید.

 

فرمول شیمیایی روان کننده بتن

فرمول شیمیایی روان کننده بتن همان چیزی است که تعیین می‌کند عملکرد و توانمندی‌های بتن به چه شکلی خواهد بود. مواد به‌کاررفته در روان کننده‌ها باعث کاهش نیروی جاذبه میان ذرات سیمان و پراکندگی آن خواهند شد. این موضوع منجر به کاهش کشش بین سطحی و تغییر در ساختار ترکیبات هیدراته شده و جذب چندلایه‌ای مولکول‌های آلی را به دنبال خواهد داشت. فرمول روان کننده بتن از مواد آلی و غیرآلی مختلفی تشکیل شده است که وجود یا عدم وجود آن‌ها به بتن خواص مختلفی می‌بخشد. به همین دلیل هم هست که انواع روان کننده برای کاربردهای مختلفی استفاده می‌شود.

مواد تشکیل‌دهنده روان کننده بتن

همان‌طور که گفتیم برای رسیدن به فرمول روان کننده بتن باید مواد مختلفی را باهم ترکیب کرد. این مواد همگی یک هدف دارند و آن کاهش آب موجود در ساختار بتن و درنتیجه افزایش مقاومت و کارایی آن بدون نیاز به مصرف سیمان بیشتر است. این مواد می‌توانند بدون نیاز به اضافه کردن آب یا سیمان، بتن‌هایی با دانه‌بندی نامناسب یا سنگ‌دانه‌های درشت را برای پمپاژ آماده کرده و استفاده از آن‌ها را راحت‌تر کنند. در ادامه این بخش فرمول اصلی‌ترین مواد به‌کاررفته در روان کننده بتن را به شما معرفی خواهیم کرد.

 • فرمول لیگنو سولفونات کلسیم

لیگنو سولفونات کلسیم یکی از مواد اصلی است که در فرمول روان کننده بتن به کار می‌رود. این ماده مدت‌هاست که به‌عنوان یک افزودنی شیمیایی به بتن استفاده می‌شود و به همین دلیل امتحان خود را در بهبود کارایی و مقاومت بتن پس داده است. این ماده که از خمیر چوب استخراج می‌شود، یک پلیمر طبیعی محلول در آب است که با استفاده از پخش کردن ذرات سیمان در آب، به بهبود خواص بتن کمک می‌کند.

 • فرمول ملامین

اگرچه ملامین برای اولین بار در دهه 50 میلادی شناخته شد؛ اما تا 10 سال بعد کسی نمی‌دانست که می‌توان از آن برای بهبود خواص بتن استفاده کرد. برای ساخت ملامین مورداستفاده در فرمول روان کنده بتن باید آن را با فرمالدهید ترکیب کرده و سپس کمی سدیم بی سولفیت نیز به این ترکیب اضافه کنید. پس از افزودن این ترکیبات ماده‌ای با PH برابر 8.5 به دست می‌آید.

فرمول روان کننده بتن
فرمول روان کننده ملامین
 • فرمول نفتالین فرمالدهید

فرمول ماده نفتالین فرمالدهید
فرمول ماده نفتالین فرمالدهید

نفتالین فرمالدهید یکی از مواد مورداستفاده در فرمول روان کننده بتن است که می‌تواند نقش فوق روان کنندگی داشته باشد. این ماده یک پودر قهوه‌ای است که خیلی سریع در آب حل می‌شود. این ماده می‌تواند بر روی عملکرد بتن و مقاومت آن تاثیر زیادی داشته باشد اما بر زمان گیرش آن موثر نخواهد بود. استفاده از این ماده برای روان کردن بتن باعث صرفه‌جویی چشمگیری در مصرف بنزین خواهد شد.

 • فرمول کربوکسیلات

کربوکسیلات را می‌توان به‌صورت جداگانه یا به همراه نفتالین فرمالدهید در فرمول روان کننده بتن به کار برد. این ماده نسبت به نفتالین قدرت بیشتری دارد و به همین دلیل علاوه بر افزایش خاصیت روانی بتن باعث بهبود فرایند گیرش آن نیز می‌شود. ساختار اصلی کربوکسیلات شبیه به مواد پلیمری است که از دو شاخه اصلی و فرعی متصل‌به‌هم با طول‌های متفاوت تشکیل شده‌اند. همین تفاوت نسبت‌های میان شاخه‌هاست که باعث بهبود خواص بتن می‌شوند.

تفاوت فرمولاسیون روان کننده بتن، فوق روان کننده بتن و ابر روان کننده بتن

به‌طورکلی روان کننده‌های بتن در سه دسته قرار می‌گیرند. روان کننده‌های معمولی که ماده اصلی آن‌ها لیگنو سولفونات است. فوق روان کننده‌ها که بر پایه نفتالین و ملامین ساخته می‌شوند و ابر روان کننده‌ها که بر پایه پلی کربوکسیلات هستند. توجه داشته باشید که مواد گفته‌شده درواقع ماده اصلی تشکیل‌دهنده هریک از روان کننده‌ها هستند و ممکن است از مواد دیگری نیز برای بهبود فرمولاسیون در کنار آن‌ها استفاده شود. این تفاوت‌های عمده در فرمولاسیون باعث می‌شود که میزان تاثیر بر مقاومت و خواص بتن نیز متفاوت باشد.

استفاده از روان کننده بتن برای روان کردن بتن
استفاده از روان کننده بتن برای روان کردن بتن

روان کننده‌های بتن معمولی برای بتن‌هایی با درصد سیمان به آب بیشتر از 45 درصد استفاده می‌شوند. فوق روان کننده‌ها را می‌توان برای بتن‌هایی با درصد سیمان 40 تا 45 درصد استفاده کرد. ابر روان کننده‌ها نیز برای بتن‌هایی با درصد سیمان کمتر از 40 درصد استفاده می‌شوند. توجه داشته باشید که به دلیل تفاوت مواد به‌کاررفته در فرمولاسیون هریک از این روان کننده‌ها، درصد اختلاط و روان‌سازی آن‌ها متفاوت بوده و ممکن است بر روی میزان گیرش بتن نیز تاثیر بگذارند.

روش ساخت روان کننده بتن

قبل از اینکه مواد مختلف را برای ساخت روان کننده بتن ترکیب کنید، بهتر است ابتدا میزان مقاومت موردنیاز بتن و درصد سیمان و آب را مشخص کنید. چراکه درصد مواد به‌کاررفته در فرمول روان کننده بتن بر روی قیمت آن تاثیر زیادی خواهد گذاشت. علاوه بر این مقدار موردنیاز از هریک از مواد میزان مقاومت متفاوتی را در بتن ایجاد می‌کند و بر روی سرعت گیرش آن نیز اثر خواهد گذاشت. توجه داشته باشید که معمولا از همه ترکیبات اشاره‌شده در بخش‌های قبل به‌صورت یکجا برای روان کردن بتن استفاده نمی‌شود. درواقع باید میزان روان کنندگی و مقاومت موردنیاز به‌صورت دقیقی مشخص شود تا در زمان ترکیب مواد درصد مناسبی از آن‌ها را به کار بگیرید.

فرمول روان کننده بتن
فرمول روان کننده بتن

در حال حاضر روان کننده‌های بتن به‌صورت محلول و پودر در بازار موجود هستند که قیمت‌های متفاوتی دارند. فرمولاسیون این روان کننده‌های آماده در کارخانه و بر اساس استانداردهای جهانی تعیین می‌شود و برای استفاده از آن‌ها باید این مواد را با بتن در محل کار ترکیب کرد. برای ساخت روان کننده بتن مواد موردنیاز با ترکیب شیمیایی مشخصی آماده می‌شوند. این مواد به نسبت استاندارد باهم ترکیب می‌شوند و درنهایت به‌صورت پودر یا محلول به بازار عرضه خواهند شد.

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فرمول روان کننده، فوق روان کننده و ابر روان کننده بتن”

توضیحات

بتن یکی از پرکاربردترین مصالح ساختمانی است که به‌منظور استحکام ساختمان استفاده می‌شود. روان کننده بتن یکی از مهم‌ترین مواد افزودنی بتن است که باعث بهبود قابلیت‌ها و افزایش کارایی بتن می‌شود. فرمول روان کننده بتن به‌گونه‌ای طراحی شده است که بدون نیاز به تغییر نسبت آب و سیمان باعث بهبود کارایی بتن می‌شود و به همین دلیل منجر به صرفه‌جویی در مصرف سیمان خواهد شد. توجه داشته باشید که فرمولاسیون روان کننده‌ها خاص است و به همین دلیل باید مقدار مناسب برای استحکام بتن را مشخص کرد. به دلیل اهمیت فرمولاسیون این مواد و کیفیت آن‌ها، در این مطلب در خصوص فرمول روان کننده بتن، فرمول فوق روان کننده بتن و فرمول ابر روان کننده بتن صحبت خواهیم کرد.

فرمول روان کننده، فوق روان کننده و ابر روان کننده بتن

با خرید این محصول فرمول روان کننده بتن، در قالب 36 فایل PDF قابل دانلود در اختیارتان قرار میگیرد.

روان کننده های بتن یکی از پرکاربرد ترین مواد افزودنی بتن می باشند. با توجه به امکان تولید و بسته بندی این مواد در کارگاه های کوچک، فرمولاسیون این مواد تولید کننده های مختلفی را به خود جلب میکند.

فرمول های ارائه شده در این پکیج بر 4 پایه شیمیایی قرار دارد.

 1. کربوکسیلات
 2. نفتالین
 3. لیگنو
 4. ملامین

فرمول روان کننده

عنوان فرمول ها:

ابر روان کننده پایه کربوکسیلاتی:

1 – ابر روان کننده پایه پلی کربوکسیلات (نرمال)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(با کیفیت بالا)

2 – ابر روان کننده پایه پلی کربوکسیلات (نرمال)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(با کیفیت)

3 – ابر روان کننده پایه پلی کربوکسیلات (نرمال)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(اقتصادی)

4 – ابر روان کننده پایه پلی کربوکسیلات (دیرگیر)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(با کیفیت بالا)

5 – ابر روان کننده پایه پلی کربوکسیلات (دیرگیر)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(با کیفیت)

6 – ابر روان کننده پایه پلی کربوکسیلات (دیرگیر)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(اقتصادی)

7 – ابر روان کننده پایه پلی کربوکسیلات (زودگیر)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(با کیفیت بالا)

8 – ابر روان کننده پایه پلی کربوکسیلات (زودگیر)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(با کیفیت)

9 – ابر روان کننده پایه پلی کربوکسیلات (زودگیر)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(اقتصادی)

فوق روان کننده پایه نفتالین:

10 – فوق روان کننده پایه نفتالین (نرمال)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(با کیفیت بالا)

11 – فوق روان کننده پایه نفتالین (نرمال)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(با کیفیت)

12 – فوق روان کننده پایه نفتالین (نرمال)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(اقتصادی)

13 – فوق روان کننده پایه نفتالین (دیرگیر)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(با کیفیت بالا)

14 – فوق روان کننده پایه نفتالین (دیرگیر)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(با کیفیت)

15 – فوق روان کننده پایه نفتالین (دیرگیر)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(اقتصادی)

16 – فوق روان کننده پایه نفتالین (زودگیر)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(با کیفیت بالا)

17 – فوق روان کننده پایه نفتالین (زودگیر)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(با کیفیت)

18 – فوق روان کننده پایه نفتالین (زودگیر)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(اقتصادی)

روان کننده پایه لیگنو:

19 – روان کننده پایه لیگنو (نرمال)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(با کیفیت بالا)

20 – روان کننده پایه لیگنو (نرمال)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(با کیفیت)

21 – روان کننده پایه لیگنو (نرمال)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(اقتصادی)

22 – روان کننده پایه لیگنو (دیرگیر)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(با کیفیت بالا)

23 – روان کننده پایه لیگنو (دیرگیر)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(با کیفیت)

24 – روان کننده پایه لیگنو (دیرگیر)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(اقتصادی)

25 – روان کننده پایه لیگنو (زودگیر)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(با کیفیت بالا)

26 – روان کننده پایه لیگنو (زودگیر)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(با کیفیت)

27 – روان کننده پایه لیگنو (زودگیر)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(اقتصادی)

فوق روان کننده پایه ملامین:

28 – فوق روان کننده پایه ملامین (نرمال)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(با کیفیت بالا)

29 – فوق روان کننده پایه ملامین (نرمال)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(با کیفیت)

30 – فوق روان کننده پایه ملامین (نرمال)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(اقتصادی)

31 – فوق روان کننده پایه ملامین (دیرگیر)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(با کیفیت بالا)

32 – فوق روان کننده پایه ملامین (دیرگیر)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(با کیفیت)

33 – فوق روان کننده پایه ملامین (دیرگیر)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(اقتصادی)

34 – فوق روان کننده پایه ملامین (زودگیر)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(با کیفیت بالا)

35 – فوق روان کننده پایه ملامین (زودگیر)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(با کیفیت)

36 – فوق روان کننده پایه ملامین (زودگیر)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده مایع
(اقتصادی)

برای مشاهده فرمول زودگیر شاتکریت اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده فرمول ژل میکروسیلیس اینجا را کلیک کنید.

جهت دریافت پاسخ هرگونه سوال و توضیحات در مورد فرمول انواع چسب بتن تماس بگیرید.

 

برای خرید روان کننده‌ی بتن، فوق روان کننده‌ی بتن و ابر روان کننده‌ی بتن روی لینک‌ها کلیک کنید.

 

فرمول شیمیایی روان کننده بتن

فرمول شیمیایی روان کننده بتن همان چیزی است که تعیین می‌کند عملکرد و توانمندی‌های بتن به چه شکلی خواهد بود. مواد به‌کاررفته در روان کننده‌ها باعث کاهش نیروی جاذبه میان ذرات سیمان و پراکندگی آن خواهند شد. این موضوع منجر به کاهش کشش بین سطحی و تغییر در ساختار ترکیبات هیدراته شده و جذب چندلایه‌ای مولکول‌های آلی را به دنبال خواهد داشت. فرمول روان کننده بتن از مواد آلی و غیرآلی مختلفی تشکیل شده است که وجود یا عدم وجود آن‌ها به بتن خواص مختلفی می‌بخشد. به همین دلیل هم هست که انواع روان کننده برای کاربردهای مختلفی استفاده می‌شود.

مواد تشکیل‌دهنده روان کننده بتن

همان‌طور که گفتیم برای رسیدن به فرمول روان کننده بتن باید مواد مختلفی را باهم ترکیب کرد. این مواد همگی یک هدف دارند و آن کاهش آب موجود در ساختار بتن و درنتیجه افزایش مقاومت و کارایی آن بدون نیاز به مصرف سیمان بیشتر است. این مواد می‌توانند بدون نیاز به اضافه کردن آب یا سیمان، بتن‌هایی با دانه‌بندی نامناسب یا سنگ‌دانه‌های درشت را برای پمپاژ آماده کرده و استفاده از آن‌ها را راحت‌تر کنند. در ادامه این بخش فرمول اصلی‌ترین مواد به‌کاررفته در روان کننده بتن را به شما معرفی خواهیم کرد.

 • فرمول لیگنو سولفونات کلسیم

لیگنو سولفونات کلسیم یکی از مواد اصلی است که در فرمول روان کننده بتن به کار می‌رود. این ماده مدت‌هاست که به‌عنوان یک افزودنی شیمیایی به بتن استفاده می‌شود و به همین دلیل امتحان خود را در بهبود کارایی و مقاومت بتن پس داده است. این ماده که از خمیر چوب استخراج می‌شود، یک پلیمر طبیعی محلول در آب است که با استفاده از پخش کردن ذرات سیمان در آب، به بهبود خواص بتن کمک می‌کند.

 • فرمول ملامین

اگرچه ملامین برای اولین بار در دهه 50 میلادی شناخته شد؛ اما تا 10 سال بعد کسی نمی‌دانست که می‌توان از آن برای بهبود خواص بتن استفاده کرد. برای ساخت ملامین مورداستفاده در فرمول روان کنده بتن باید آن را با فرمالدهید ترکیب کرده و سپس کمی سدیم بی سولفیت نیز به این ترکیب اضافه کنید. پس از افزودن این ترکیبات ماده‌ای با PH برابر 8.5 به دست می‌آید.

فرمول روان کننده بتن
فرمول روان کننده ملامین
 • فرمول نفتالین فرمالدهید

فرمول ماده نفتالین فرمالدهید
فرمول ماده نفتالین فرمالدهید

نفتالین فرمالدهید یکی از مواد مورداستفاده در فرمول روان کننده بتن است که می‌تواند نقش فوق روان کنندگی داشته باشد. این ماده یک پودر قهوه‌ای است که خیلی سریع در آب حل می‌شود. این ماده می‌تواند بر روی عملکرد بتن و مقاومت آن تاثیر زیادی داشته باشد اما بر زمان گیرش آن موثر نخواهد بود. استفاده از این ماده برای روان کردن بتن باعث صرفه‌جویی چشمگیری در مصرف بنزین خواهد شد.

 • فرمول کربوکسیلات

کربوکسیلات را می‌توان به‌صورت جداگانه یا به همراه نفتالین فرمالدهید در فرمول روان کننده بتن به کار برد. این ماده نسبت به نفتالین قدرت بیشتری دارد و به همین دلیل علاوه بر افزایش خاصیت روانی بتن باعث بهبود فرایند گیرش آن نیز می‌شود. ساختار اصلی کربوکسیلات شبیه به مواد پلیمری است که از دو شاخه اصلی و فرعی متصل‌به‌هم با طول‌های متفاوت تشکیل شده‌اند. همین تفاوت نسبت‌های میان شاخه‌هاست که باعث بهبود خواص بتن می‌شوند.

تفاوت فرمولاسیون روان کننده بتن، فوق روان کننده بتن و ابر روان کننده بتن

به‌طورکلی روان کننده‌های بتن در سه دسته قرار می‌گیرند. روان کننده‌های معمولی که ماده اصلی آن‌ها لیگنو سولفونات است. فوق روان کننده‌ها که بر پایه نفتالین و ملامین ساخته می‌شوند و ابر روان کننده‌ها که بر پایه پلی کربوکسیلات هستند. توجه داشته باشید که مواد گفته‌شده درواقع ماده اصلی تشکیل‌دهنده هریک از روان کننده‌ها هستند و ممکن است از مواد دیگری نیز برای بهبود فرمولاسیون در کنار آن‌ها استفاده شود. این تفاوت‌های عمده در فرمولاسیون باعث می‌شود که میزان تاثیر بر مقاومت و خواص بتن نیز متفاوت باشد.

استفاده از روان کننده بتن برای روان کردن بتن
استفاده از روان کننده بتن برای روان کردن بتن

روان کننده‌های بتن معمولی برای بتن‌هایی با درصد سیمان به آب بیشتر از 45 درصد استفاده می‌شوند. فوق روان کننده‌ها را می‌توان برای بتن‌هایی با درصد سیمان 40 تا 45 درصد استفاده کرد. ابر روان کننده‌ها نیز برای بتن‌هایی با درصد سیمان کمتر از 40 درصد استفاده می‌شوند. توجه داشته باشید که به دلیل تفاوت مواد به‌کاررفته در فرمولاسیون هریک از این روان کننده‌ها، درصد اختلاط و روان‌سازی آن‌ها متفاوت بوده و ممکن است بر روی میزان گیرش بتن نیز تاثیر بگذارند.

روش ساخت روان کننده بتن

قبل از اینکه مواد مختلف را برای ساخت روان کننده بتن ترکیب کنید، بهتر است ابتدا میزان مقاومت موردنیاز بتن و درصد سیمان و آب را مشخص کنید. چراکه درصد مواد به‌کاررفته در فرمول روان کننده بتن بر روی قیمت آن تاثیر زیادی خواهد گذاشت. علاوه بر این مقدار موردنیاز از هریک از مواد میزان مقاومت متفاوتی را در بتن ایجاد می‌کند و بر روی سرعت گیرش آن نیز اثر خواهد گذاشت. توجه داشته باشید که معمولا از همه ترکیبات اشاره‌شده در بخش‌های قبل به‌صورت یکجا برای روان کردن بتن استفاده نمی‌شود. درواقع باید میزان روان کنندگی و مقاومت موردنیاز به‌صورت دقیقی مشخص شود تا در زمان ترکیب مواد درصد مناسبی از آن‌ها را به کار بگیرید.

فرمول روان کننده بتن
فرمول روان کننده بتن

در حال حاضر روان کننده‌های بتن به‌صورت محلول و پودر در بازار موجود هستند که قیمت‌های متفاوتی دارند. فرمولاسیون این روان کننده‌های آماده در کارخانه و بر اساس استانداردهای جهانی تعیین می‌شود و برای استفاده از آن‌ها باید این مواد را با بتن در محل کار ترکیب کرد. برای ساخت روان کننده بتن مواد موردنیاز با ترکیب شیمیایی مشخصی آماده می‌شوند. این مواد به نسبت استاندارد باهم ترکیب می‌شوند و درنهایت به‌صورت پودر یا محلول به بازار عرضه خواهند شد.

 

نظرات (0)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فرمول روان کننده، فوق روان کننده و ابر روان کننده بتن”