طرح اختلاط سنگ مصنوعی

با خرید این پک، میتوانید 6 فرمول طرح اختلاط سنگ مصنوعی با انواع رده های کیفی را دانلود و مشاهده نمایید.

66,060,000 تومان

طرح اختلاط سنگ مصنوعی

با خرید این پک، میتوانید 6 فرمول طرح اختلاط سنگ مصنوعی با انواع رده های کیفی را دانلود و مشاهده نمایید.

66,060,000 تومان

نیاز به مشاوره دارید؟
با ما تماس بگیرید
0990-947-0914

طرح اختلاط سنگ مصنوعی

با خرید این محصول طرح اختلاط انواع سنگ مصنوعی، در قالب 24 فایل PDF قابل دانلود در اختیارتان قرار میگیرد.

 

طرح اختلاط سنگ مصنوعی

عناوین طرح ها:

1 – سنگ مصنوعی (فرمول اول)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده پودری
(با کیفیت بالا)

2 – سنگ مصنوعی (فرمول اول)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده پودری
(با کیفیت متوسط)

3 – سنگ مصنوعی (فرمول اول)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده پودری
(با کیفیت اقتصادی)

4 – سنگ مصنوعی رنگی (فرمول اول)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده پودری
(با کیفیت بالا)

5 – سنگ مصنوعی رنگی (فرمول اول)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده پودری
(با کیفیت متوسط)

6 – سنگ مصنوعی رنگی (فرمول اول)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده پودری
(با کیفیت اقتصادی)

7 – سنگ مصنوعی الیافی (فرمول اول)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده پودری
(با کیفیت بالا)

8 – سنگ مصنوعی الیافی (فرمول اول)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده پودری
(با کیفیت متوسط)

9 – سنگ مصنوعی الیافی (فرمول اول)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده پودری
(با کیفیت اقتصادی)

10 – سنگ مصنوعی رنگی الیافی (فرمول اول)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده پودری
(با کیفیت بالا)

11 – سنگ مصنوعی رنگی الیافی (فرمول اول)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده پودری
(با کیفیت متوسط)

12 – سنگ مصنوعی رنگی الیافی (فرمول اول)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده پودری
(با کیفیت اقتصادی)

13 – سنگ مصنوعی (فرمول دوم)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده پودری
(با کیفیت بالا)

14 – سنگ مصنوعی (فرمول دوم)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده پودری
(با کیفیت متوسط)

15 – سنگ مصنوعی (فرمول دوم)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده پودری
(با کیفیت اقتصادی)

16 – سنگ مصنوعی رنگی (فرمول دوم)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده پودری
(با کیفیت بالا)

17 – سنگ مصنوعی رنگی (فرمول دوم)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده پودری
(با کیفیت متوسط)

18 – سنگ مصنوعی رنگی (فرمول دوم)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده پودری
(با کیفیت اقتصادی)

19 – سنگ مصنوعی الیافی (فرمول دوم)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده پودری
(با کیفیت بالا)

20 – سنگ مصنوعی الیافی (فرمول دوم)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده پودری
(با کیفیت متوسط)

21 – سنگ مصنوعی الیافی (فرمول دوم)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده پودری
(با کیفیت اقتصادی)

22 – سنگ مصنوعی رنگی الیافی (فرمول دوم)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده پودری
(با کیفیت بالا)

23 – سنگ مصنوعی رنگی الیافی (فرمول دوم)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده پودری
(با کیفیت متوسط)

24 – سنگ مصنوعی رنگی الیافی (فرمول دوم)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده پودری
(با کیفیت اقتصادی)

برای دیدن طرح اختلاط بتن ضد اسید اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده فرمول طرح اختلاط بتن آب بند اینجا را کلیک کنید.

جهت هرگونه سوال و توضیحات در مورد فرمول انواع بتن تماس بگیرید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “طرح اختلاط سنگ مصنوعی”

توضیحات

طرح اختلاط سنگ مصنوعی

با خرید این محصول طرح اختلاط انواع سنگ مصنوعی، در قالب 24 فایل PDF قابل دانلود در اختیارتان قرار میگیرد.

 

طرح اختلاط سنگ مصنوعی

عناوین طرح ها:

1 – سنگ مصنوعی (فرمول اول)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده پودری
(با کیفیت بالا)

2 – سنگ مصنوعی (فرمول اول)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده پودری
(با کیفیت متوسط)

3 – سنگ مصنوعی (فرمول اول)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده پودری
(با کیفیت اقتصادی)

4 – سنگ مصنوعی رنگی (فرمول اول)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده پودری
(با کیفیت بالا)

5 – سنگ مصنوعی رنگی (فرمول اول)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده پودری
(با کیفیت متوسط)

6 – سنگ مصنوعی رنگی (فرمول اول)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده پودری
(با کیفیت اقتصادی)

7 – سنگ مصنوعی الیافی (فرمول اول)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده پودری
(با کیفیت بالا)

8 – سنگ مصنوعی الیافی (فرمول اول)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده پودری
(با کیفیت متوسط)

9 – سنگ مصنوعی الیافی (فرمول اول)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده پودری
(با کیفیت اقتصادی)

10 – سنگ مصنوعی رنگی الیافی (فرمول اول)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده پودری
(با کیفیت بالا)

11 – سنگ مصنوعی رنگی الیافی (فرمول اول)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده پودری
(با کیفیت متوسط)

12 – سنگ مصنوعی رنگی الیافی (فرمول اول)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده پودری
(با کیفیت اقتصادی)

13 – سنگ مصنوعی (فرمول دوم)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده پودری
(با کیفیت بالا)

14 – سنگ مصنوعی (فرمول دوم)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده پودری
(با کیفیت متوسط)

15 – سنگ مصنوعی (فرمول دوم)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده پودری
(با کیفیت اقتصادی)

16 – سنگ مصنوعی رنگی (فرمول دوم)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده پودری
(با کیفیت بالا)

17 – سنگ مصنوعی رنگی (فرمول دوم)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده پودری
(با کیفیت متوسط)

18 – سنگ مصنوعی رنگی (فرمول دوم)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده پودری
(با کیفیت اقتصادی)

19 – سنگ مصنوعی الیافی (فرمول دوم)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده پودری
(با کیفیت بالا)

20 – سنگ مصنوعی الیافی (فرمول دوم)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده پودری
(با کیفیت متوسط)

21 – سنگ مصنوعی الیافی (فرمول دوم)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده پودری
(با کیفیت اقتصادی)

22 – سنگ مصنوعی رنگی الیافی (فرمول دوم)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده پودری
(با کیفیت بالا)

23 – سنگ مصنوعی رنگی الیافی (فرمول دوم)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده پودری
(با کیفیت متوسط)

24 – سنگ مصنوعی رنگی الیافی (فرمول دوم)
فرمولاسیون+روش ساخت
فاز ماده پودری
(با کیفیت اقتصادی)

برای دیدن طرح اختلاط بتن ضد اسید اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده فرمول طرح اختلاط بتن آب بند اینجا را کلیک کنید.

جهت هرگونه سوال و توضیحات در مورد فرمول انواع بتن تماس بگیرید.

نظرات (0)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “طرح اختلاط سنگ مصنوعی”